Wet Werk en Zekerheid

Inleiding
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid worden de regels die gelden voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW, ingrijpend aangepast.

Het wetsvoorstel is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De eerste wijzigingen staan voor januari en juli 2015 op het programma. De inwerkingtreding van deze wet leidt direct tot vragen als: Hoe kan ik nog gebruik maken van tijdelijke contracten? Hoe organiseer ik mijn vervanging? Moet ik nu elke werknemer een ontslagvergoeding betalen? Krijg ik bij ontslag van een werknemer ook van doen met UWV?

Wat gaat er veranderen?
Door dit wetsvoorstel wordt bijvoorbeeld de gebruikmaking van tijdelijke contracten sterk ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat met name in het primair onderwijs het inzetten van vervangers sterk zal worden bemoeilijkt. Bovendien verandert de positie van de Commissies van Beroep, omdat er een heel nieuw ontslagstelsel wordt ingevoerd. Maar ook de inhoud van de cao zal moeten worden aangepast. En zo zijn er nog meer wijzigingen: zie daarvoor de factsheet onderaan deze pagina.

Wat doet de VGS?
De VGS informeert de scholen via diverse seminars over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de dienstverbanden op de scholen. Houdt u voor de data en plaatsen de jaarkalender op deze website goed in de gaten.

Ook via de website houden we de scholen via nieuwsberichten voortdurend op de hoogte van de veranderingen en de consequenties voor de dienstverbanden op de scholen Er zijn al diverse nieuwsberichten verschenen, via deze link treft u die berichten aan.

Downloads

  • Klik hier voor de Factsheet wijzigingen door Wet Werk en Zekerheid
  • Klik hier voor de Schets WWZ en gevolgen voor Commissies van Beroep
  • Klik hier voor de Gewijzigde en aangepaste WWZ
  • Klik hier voor de presentatie van de WWZ-bijeenkomst, gehouden in najaar 2014
  • Klik hier voor het berekeningsmodel transitievergoeding
  • Klik hier voor de whitepaper ‘WWZ en vervangingsbeleid in het primair onderwijs’
  • Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen in de Werkloosheidswet
  • Klik hier voor de PowerPointpresentatie van de informatiebijeenkomsten omtrent de nieuwe cao PO 2016-2017.
  • Klik hier voor de flyer voor de bijeenkomst Banenafspraak op 15 november 2017

Voor vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen kunt u contact opnemen met René Tromp.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met René Tromp MSc
  r.tromp@vgs.nl
  0180-44 26 54
  06-51 51 33 82