Relatie scholen en kerken

De relatie van de school en de kerk is van oudsher een belangrijk kenmerk van het christelijk/ reformatorisch onderwijs. Het tekent de eenheid van de reformatorische denominatie. Zeker in tijden waarin aan klassieke vrijheden als godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs een andere betekenis gegeven lijkt te worden, is het belangrijk dat de kerken en de scholen de waarde van hun formele en informele relatie waarderen en wellicht ook gaan herwaarderen. Vanuit de VGS wordt hiervoor (blijvend) aandacht gevraagd. Daarom is dit in 2016 weer een belangrijk speerpunt.

Hoe krijgt dat verder vorm?
Hieraan wordt onder meer uiting gegeven door als VGS een gezamenlijk seminar voor de leden (de aangesloten kerken en scholen) te organiseren, waar ruimte is voor onderlinge ontmoeting, gesprek en verdieping. Verder kunnen kerken en scholen ook in het nieuwe jaar de VGS vragen om een lezing te verzorgen op hun kerkelijke bijeenkomsten of ledenvergaderingen. Daarnaast zal de VGS zich ook in 2016 inzetten om in gesprek te blijven met de kerken en de scholen en zo verbindingen te leggen om de onderlinge relatie te versterken. Daarbij is uiteraard de plaatselijke situatie van groot belang. De diverse kerkelijke vergaderingen worden eveneens bezocht en de input daaruit wordt meegenomen om de relatie tussen scholen en kerken te versterken. Daarnaast zal de VGS zich meer en meer gaan toeleggen op het adviseren van de kerken over allerhande thema’s, zoals personele en juridische zaken.


Activiteiten 2016

  • Organiseren seminar voor kerk en school
  • Uitgeven brochure over de relatie kerk en school (klik hier om de brochure te downloaden)
  • Het verzorgen van lezingen over het thema kerk en school
  • Het bezoeken van kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen, kerkelijke vergaderingen, CIO, Woerdens Beraad
  • Vertegenwoordiging van VGS-leden door deelname aan de Haamstedeconferentie
  • Advisering aan scholen over personele, juridische en allerhande thema’s
Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00