Goed bestuur

Goed besturen is een voortdurend aandachtspunt voor zowel VGS als de aangesloten besturen. De maatschappelijke verwachtingen zijn hoog en de opeenvolging van nieuwe vraagstukken en de wettelijke eisen vraagt veel van besturen, toezichthouders en directeuren.

De behoefte van besturen en toezichthouders om elkaar op te zoeken en van elkaar te leren neemt ook toe. Dat zien we bijvoorbeeld in de halfjaarlijkse bijeenkomsten met de raden van toezicht uit het Voortgezet onderwijs en ook in hun gezamenlijk opgezette visitatietraject. Ook in het basisonderwijs zien we de deze ontwikkeling: sommige besturen vormen een (lerend) netwerk, anderen zoeken verdergaande samenwerking of fusie. VGS beweegt mee door in al deze ontwikkelingen te participeren en waar nodig ook een coördinerende of leidinggevende rol te vervullen.

Goed bestuur is daarbij niet alleen een bestuurlijk-juridisch vraagstuk. Integendeel, het zijn onze bestuurders, toezichthouders en directeuren die met elkaar hun schouders zetten onder de verschillende schoolorganisaties. Mensenwerk dus. En bij mensenwerk komt ook de vraag naar boven hoe we dingen doen en waarom. Wat is het gemeenschappelijke, morele kader, het kompas voor besturen? Met de netwerkgroep goed bestuur werken we aan een handreiking hierover, waarin de uitwerking aan de hand van de tien geboden centraal staat.


Activiteiten 2016

  • Seminar Goed bestuur
  • Ondersteuning bij versterken bestuurskracht binnen het bestuur en in samenwerking met anderen
  • Handreiking moreel kompas van de bestuurder
  • Toerusting interne toezichthouders
  • Visitatie raden van toezicht VO
Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Leonard Niewenhuijse MSc
  l.niewenhuijse@vgs.nl
  0180-44 26 97
  06-51 51 28 63