Herdenking 100 jaar vrijheid van onderwijs

Een memorabel jubileum is het feit dat het 100 jaar geleden is dat in 1917 de onderwijspacificatie is gesloten. Daarmee is er in Nederland al een eeuw sprake van een in de wereld vrijwel uniek concept: volledige bekostiging van bijzondere scholen gecombineerd met de vrijheid van onderwijs. De VGS is van plan aan dit heuglijke feit met een aantal andere organisaties invulling te geven, onder andere via het tweejaarlijkse congres in Vianen op D.V. 27 januari 2017 en samen met de andere landelijke profielorganisaties in een congres dat op D.V. 17 november 2017 in het midden van het land wordt gehouden. Van deze activiteiten wordt u via de website op de hoogte gehouden.

Het jaar 2017 zal, zo God het geeft, ook het jaar zijn van de verkiezingen en van de geschiedenis die voortgaat. Die geschiedenis schrijft Gods hand en vanuit het Woord weten we dat het welbehagen des HEEREN door Zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan (Jes. 53:10). En dan weten we ook dat de HEERE daarbij gebruik maakt van het onderwijs. Daarom werkt de VGS graag, samen met u, voor dat onderwijs. Wetende dat aan Zijn zegen alles gelegen is!

Klik hier voor nieuwsartikelen inzake de vrijheid van onderwijs.